Uitbreiding Adelbert College

“Prettige klaslokalen; licht en ruimte in ganggebied”

Ontwerp 2010, oplevering 2012

In Wassenaar Noord is de middelbare school het Adelbert College gesitueerd.

Deze goed bekende middelbare school kende een doorgaande groei en capaciteitsbehoefte. Zelfs ook nog na een eerdere grote uitbreiding van het schoolgebouw.

In 2010 werd de opdracht gegeven om op het terras aan de sportveldzijde een aantal klaslokalen te bouwen. Iets wat al eerder op de lijst van behoeften stond.

Hergebruik van de tamelijk nieuwe aluminium glasgevel die grensde aan het dakterras, gaf een dubbele winst. Ruimtelijk en qua bouwkosten.

Door het bouwen van deze extra klaslokalen is de voortzetting van het bestaande ganggebied en routing in het schoolgebouw afgerond. Zoveel mogelijk is getracht om de gang en klaslokalen van daglicht te voorzien en daardoor het prettige verblijfsruimten te laten zijn.

Door middel van verschillende kleurstellingen in het gehele schoolgebouw is de oriëntatie en routing in het gebouw zichtbaar gemaakt. Dit thema is ook voortgezet in deze uitbreiding.