Drimmelen Waterfront Biesbosch

“Een bollend zeil. Het gezicht op het water en de Biesbosch”

Opdrachtgever: BVG

Ca. 300 recreatiewoningen, winkels, horeca en parkeervoorzieningen.

In opdracht van BVG kregen we het verzoek een verkenning en ideevorm te maken als voortzetting van het masterplan en het daarop volgende stedenbouwkundig plan van Palmboom & Van den Bout, wat moest resulteren in inzicht in de verschillende woningen en typologieën.

Het is indrukwekkend; het creëren van een nieuwe heimelijke plek, waarin in de recreatiesfeer zeer diverse activiteiten gedaan kunnen worden. Water, ruimte, rust, sporten, leven, recreatie, winkelen, natuur en groen zijn de ingrediënten. Met de stilte aan de overzijde van de Bergse Maas, de Biesbosch.

Het stedenbouwkundig plan bevat en is opgedeeld in een aantal verschillende plekken en woningdifferentiaties en -kwaliteiten, waarin zowel de rustzoekende als de actieve waterliefhebber- en sporter hun plek kunnen vinden.

De woonbebouwing is gesitueerd in een denkbeeldige strip die van west (het kleine en historische dorp Drimmelen met oude havens) naar oost (Wilhelminakanaal) loopt. Een kilometer lang.

Aan de westzijde kade woningen en appartementen in een gestapelde vorm met op de begane grond mogelijkheden tbv voorzieningen, winkels e.d. Gericht op het water, steigers en boten. Centraal tussen de woonblokken is het parkeren visueel weggewerkt onder de binnentuin dat als een gemeenschappelijke binnen-buitenruimte moet functioneren. Een actief en levend gebied.

Aan de zuidzijde daarvan gekoppeld aan steigers direct aan het water de “steigerwoningen”. Ruime lichte woningen. Per 2 op een eigen steiger.

Centraal op de strip een woontoren, een priemend hoogte accent hetgeen als oriëntatie en herkenning van afstand het symbool moet worden van deze nieuwe setting (als een kerktoren van een dorp in het landschap). In de vormgeving kan er als herkenning een symboliek gevonden worden in de watersport. Een bollend zeil. Het gezicht op het water en de Biesbosch.

Aan de oostzijde richting camping en Wilhelminakanaal zijn er de rietwoningen aan de straat gesitueerd in 6 clusters van 10 woningen, ingebed in het groen. De ritmiek en het onderscheid in vorm zal zorgen voor een prettig en wisselend straatbeeld met woningen met een eigen woonkwaliteit.

Weer daarachter aan de zuidzijde zijn er een viertal groentongen in het water gemaakt, waar als pareltjes in het riet vrijstaande rietwoningen worden gesitueerd. Beneden aan het talud in een afgezonderde en rustzoekende setting.

In de architectuur, karakter, vorm en materialisering zullen die plekkwaliteiten versterkt worden. Pas dan kan er worden gesproken van een nieuwe vorm van recreëren in een nieuwe setting en een nieuwe identiteit.