DE HOEDT Huisartsen en fysiotherapeuten

“Balie als lange tafel”

Opdrachtgever: SGZ Stichting Gezondheidzorg Zoetermeer

Herontwikkelingen van nieuwe en andere functies in een bestaand gebouw komen steeds meer voor. Het passen en inschuiven van een gewenste en noodzakelijke “eigen” organisatie in een bestaande fysieke structuur. Het luisteren naar het bestaande.

In de zomer van 2006 kregen we het verzoek om een HOED (Huisartsen Onder Een Dak) in een bestaand gebouw aan de Juweellaan in Zoetermeer te ontwerpen. Het betreft de huisvesting van vier huisartsen en een fysiotherapiepraktijk met een aantal ondersteunende functies en de nodige (back office) voorzieningen.

De doelstelling en ontwerpgedachte waren helder.

Het functioneren van de gebruikers is altijd tweeledig. Enerzijds publiekgericht (open, vriendelijk) en anderzijds het bewaren van belangrijke mate van privacy in de ontmoeting tussen arts en patiënt. In de organisatie en routing komt dit tot uiting. In de plattegrond is er gekozen om de “prive” gebruiksruimten (behandelkamers artsen en fysiotherapeuten, e.d.) als een schil om de centrale publieksruimte (entree, hal, wachtruimte) te situeren.

De bestaande betonconstructie schijven en stabiliteitswanden (vanuit de erboven gelegen woningen) waren daarbij een belangrijke en vaak belemmerende en harde fysieke randvoorwaarde waar creatief mee moest worden omgegaan.

De balie is de ontmoetingsplek. Ook symbolisch een belangrijk element dat in de vormgeving als een open en vriendelijk “lange tafel” wordt gezien. De cirkelvormige ingreep in de betonschijf bij de balie is een beeldend object geworden.