Uitbreiding en lichtinval Rijnlands Lyceum Oegstgeest

“Een licht gebouw, met verruiming inpandige verblijfsplekken voor de leerlingen”

Ontwerp 2009, oplevering 2011

Het schoolgebouw van het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest is in opzet en architectuur een hoogstandje in helderheid en geordendheid.

Door de toename van het aantal leerlingen had men steeds meer behoefte om met name in de algemene ruimten (hal en ganggebieden) de leerlingen voldoende ruimte te geven en in de pauzes ook verblijfskwaliteit te bieden. Daar een extern uitbreiding niet mogelijk was is er gezocht naar “inbreiding”. Bestaande niet nuttige en/of noodzakelijke plekken toegankelijk maken en betrekken bij de openbare ganggebieden.

Door met name niet alleen aandacht te geven aan fysieke ruimten maar juist ook ervoor te zorgen dat er meer daglicht naar binnen zou komen op essentiële ruimtegebieden wordt het schoolgebouw als totaal lichter en prettiger.

De ruimten onder de tribune van de aangrenzende gymzaal en de voorgevel en het dak van de entreehal kregen meer glas. De plekken werden daardoor aantrekkelijker en prettiger.

In hoogte, in licht en in kleur.

Ook in het voorgebied is er voor gezorgd dat het ruimtelijker, overzichtelijker en prettiger wordt. Tegelijkertijd is het zicht en ordening van de aangrenzende fietsenstalling verbeterd.

Het Rijnlands Lyceum versterkt daarmee z’n eigen architectuur en de school is opener, lichter en aantrekkelijker geworden.