Uitbreiding en herindeling woonhuis Wassenaarseslag, Wassenaar

“Ruimtelijke open indeling, uitbreiding woonkamer rondom en van boven licht”

Ontwerp 2009, oplevering 2011

Aan de weg naar de Wassenaarseslag bij de Klip zijn een paar vrijstaande woonhuizen gesitueerd die in een gelijkmatige ritmiek en soortgelijkheid in grootte en stijl deze weg markeren.

Met voorzijde en zicht op de open duinen.

Deze betreffende woning is er 1 van. Door het grote dak in de vorm van een mansardekap en de vrij lage goot cq dakrand is de architectuur vrijwel bepaald.

Tijdens het ontwerp van een nieuwe indeling van dit bestaande woonhuis en het zoeken naar een passende uitbreiding van de woonkamer aan de zijkant van het hoofdgebouw zijn de kapvorm en gootlijn uitgangspunt en onbeschadigd gebleven. De gootlijn was een gegeven in het ontwerp.

Wel moest er natuurlijk voldoende hoogte, functionele en belevingsruimte komen in de uitbouw.

De uitbreiding als hoofdwoonkamer heeft daardoor in het interieur en zichtbaar ook in de gevels een opbouw gekregen waarbij het licht en het zicht in de verticale vlak opgedeeld is. Het dak is opgetild en een extra lichttoetreding vlak onder het plafond is daardoor mogelijk geworden.

Het totaalgebouw heeft daardoor een eigen expressie en herkenning. Bovendien heeft de uitbreiding als plek van uitzicht een grote aantrekkingskracht gekregen om daar te gaan zitten.